Vakantie op de Veluwe
een ruim aanbod aan vakantiewoningen, campings, vakantieparken, bungalowparken, hotels en bed and breakfast op de Veluwe

Campings, Vakantie- en Bungalowparken

Vakantiewoningen

Hotels

Bed and Breakfast

De Veluwe

Restaurants

Reisgidsen, Boeken,
Kaarten, etc....

Algemene Informatie over de Veluwe

De Veluwe is een overwegend beboste landstreek in de Nederlandse provincie Gelderland en een voormalig kwartier van het hertogdom Gelre. Het gebied wordt ruwweg begrensd door de plaatsen (met de klok mee, startpunt in het noorden): Hattem - Apeldoorn - Dieren - Arnhem - Wageningen - Ede - Harderwijk.
Natuurgebied
De Veluwe is het grootste laaglandnatuurterrein van noordwest Europa, en meet omstreeks 100.000 hectare (1000 km2). Grote delen van de Veluwe bestaan uit stuwwallen uit de Saale-ijstijd. Ten noorden van Rheden, in het Nationaal Park Veluwezoom ligt bij het Rozendaalsche veld het hoogste punt van de Veluwe op 110 meter hoogte. Dit is gelijk de hoogste stuwwal van Nederland en het hoogste punt van Nederland buiten Zuid-Limburg. In het noorden liggen onder andere het stuifzandgebied Leuvenhorst en het Leuvenumse Bos.

Vanaf de Veluwe lopen verschillende beken naar de rand van het gebied. Sommige van deze beken zijn gegraven (sprengen), andere zijn natuurlijk. Voorbeelden van deze beken zijn: De Hierdense Beek, de Leuvenumse Beek, de Soerense Beek, de Beekhuizer Beek, en de Tongerense Beek. De beken bevatten dikwijls schoon water, al is de kwaliteit wel achteruit gegaan. Op veel plekken langs deze beken is er een voor Nederlandse begrippen bijzondere flora en fauna te vinden; de elrits komt hier nog voor.

De natuur op de Veluwe bestaat uit diverse beheerseenheden, waarvan de Koninklijke Houtvesterij Het Loo (9700 hectare) de grootste is. Veel bos op de Veluwe is in de periode 1895-1920 aangelegd om stuifzand vast te leggen. Rond 1850 was een derde van de Veluwe bedekt met stuifzand, nu omstreeks een procent. Vooral de grove den bleek geschikt om stuifzand vast te leggen. In de periode 1895-1932 werden grote delen van de Veluwe ingerasterd, in bijna alle gevallen omdat de eigenaren wilden jagen. De wildstand op de Veluwe was zeer laag. Dus moesten er dieren worden geÔmporteerd en uitgezet in stukken Veluwe met hekken eromheen.

 

 

Het wild zwijn bijvoorbeeld werd geherÔntroduceerd op de Veluwe door Prins Hendrik, de man van Koningin Wilhelmina. Edelherten waren er nog wel, maar de resterende populaties werden uitgebreid met import. Op zijn jachttterrein De Hoge Veluwe liet de Rotterdamse handelsman Anton KrŲller herten uit Oost Europa uitzetten nadat hij de resterende autochtone Veluwse herten had laten afschieten. Kroller liet ter verhoging van zijn jachtgenot ook moeflons komen, wilde schapen uit het Middellandse Zeegebied, en kangoeroes uit AustraliŽ. Ook de raaf is met succes geherintroduceerd op de Veluwe. Er leven inmiddels tientallen exemplaren die ook uitzwermen naar omringende gebieden.

De Provincie Gelderland heeft 35 miljoen Euro uitgetrokken voor het plan Veluwe 2010. Veluwe 2010 is een grootschalig natuurontwikkelingsprogramma. Het is de bedoeling om enkele ecologische poorten te realiseren. Deze gebieden liggen vooral aan de rand van de Veluwe en vormen een uitbreiding van de huidige natuur. Hierdoor raken geÔsoleerde populaties met elkaar verbonden waardoor de genetische diversiteit en daarmee de overlevingskansen vergroot worden. Een voorbeeld van Veluwe 2010 is het project Renkums Beekdal. Ook worden er verbindingen buiten de Veluwe gezocht: er zijn plannen voor ecologische verbindingszones richting de Oostvaardersplassen en richting Duitsland. Omdat het edelhert op de Veluwe, in Duitsland en in de Oostvaardersplassen een verschillende genetische herkomst heeft, hoopt men zo op een eenwording van de soort. In september 2006 is de Landelijke Vereniging van Vrienden van de Veluwe opgericht om als niet gouvernementele organisatie ook invloed te krigen in het nationale debat, de politiek en de media.

De bevolking concentreert zich historisch gezien vooral aan de randen van de Veluwe waar dorpen ontstonden die van landbouw leefde die op de schrale zandgronden mogelijk was. Deze kernen zijn in de afgelopen decennia sterk gegroeid en de grootste plaatsen langs de Veluwe zijn Apeldoorn, Arnhem en Ede. De Veluwe is in godsdienstig opzicht een protestantse streek.

Het toerisme is vooral goed ontwikkeld aan de oostkant, tussen Apeldoorn en Arnhem. Bekende toeristencentra zijn Beekbergen, Hoenderloo, Kootwijk, Nunspeet, Loenen en Vierhouten.

Copyright © Webdesign Beekbergen

Webdesign Beekbergen / Conchas Webdesign

Onze vakantiebestemmingen:
Vakantieparken en campings in Nederland - Vakantieparken en campings in Frankrijk - Vakantieparken en campings in ItaliŽ - Vakantieparken en campings in Duitsland - Actieve op vakanties - Vakantie in BelgiŽ - Vakantie op de Camping / Vakantiepark - Vakantie in Duitsland - Vakantie in Frankrijk - Vakantie in Gelderland - Vakantie in Griekenland - Vakantie in ItaliŽ - Vakantie in Nederland - Vakantie in Oostenrijk - Vakantie in Portugal - Vakantie in Spanje - Vakantie in Turkije - Vakantie op de Veluwe - Vakantie op de Waddeneilanden - Vakantie in Beekbergen en omgeving